Търговията с права за увеличението на капитала на ПИБ стартира със слаб интерес

Борсовите участници се оказаха неподготвени за сделки на цена 0,0005 лв.